Hotline: 0933.24.11.22

Email: fatielevator@gmail.com

Thứ bảy 16/02/2019
h/m/s
Giới thiệu
Thang Máy Phát Tiến được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu phục vụ chuyên nghiệp ngành thang máy trong và ngoài nước. Sau 5 năm đổi mới và phát triển liên tục, chúng tôi đã xây dựng thành công hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và nguồn nhân lực chuyên môn cao nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe nhất trong quy trình gia công OEM (Original Equipment Manufacture) thang máy cho thị trường trong nước và thị trường Đông Nam Á.
Giấy chứng nhận
Hình ảnh công ty
Hỗ trợ
Mss. Hạnh (KV Miền Bắc) - 0933.60.11.66
Mss. Giang (KV Miền Nam) - 09033.80.11.66
Mr. Hạnh (Tư Vấn Kỹ Thuật) - 0933.65.11.66
Mss. Diễm (CSKH) - 0933.24.11.22